W lutym 2018 opłacenie składek możliwe jest:  w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 - 18.00 oraz w każdy czwartek w godz. 16.00 - 17.00


UWAGA !!!   Zarząd Okręgu PZW Poznań  wprowadził na stawie w Łęgoniu    ZAKAZ POŁOWU AMURA
Informacja wpisana została w zezwoleniach na 2018 r.

Społeczna Straż Rybacka

Nagrywanie interwencji przez SSR

Pomysł wprowadzenia w życie nagrywania interwencji przez SSR PZW Kamienna Góra wywołał na różnego rodzaju stronach internetowych i portalach burzliwe dyskusje. Dziś 31.05.2012 roku otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Państwowej Straży Rybackiej z dnia 29.05.2012 napisane na wniosek Ministerstwa Spaw Wewnętrznych dotyczące nagrywania i fotografowania sprawców wykroczeń i przestępstw wędkarskich oraz osób zachowujących się agresywnie wobec strażników SSR . Zadano pytania wysłane do Ministra Spraw Wewnętrznych:

1. Czy Strażnik Społecznej Straży Rybackiej może nagrać na nośnik video sprawcę, który popełnia przestępstwo przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym? (w celu wykorzystania jako dowód w Sadzie?).
2. Czy Strażnik Społecznej Straży Rybackiej może nagrać na nośnik video sprawcę, który popełnia wykroczenie przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym ( w celu wykorzystania jako dowód w Sądzie?).
3. Czy Strażnik Społecznej Straży Rybackiej może nagrać na nośnik video agresywne zachowanie wobec siebie osoby np. kontrolowanej (aby uniknąć ewentualnych pomówień sprawcy agresywnego zachowania) w celu wykorzystania jako dowód w Sądzie?
4. Czy takie nagrywanie (dokumentowanie) w powyższych przypadkach nie łamie prawa?

Otrzymane pismo informuje ,że Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej mogą dokonywać nagrań obrazu i dźwięku przy użyciu kamer i innych urządzeń posiadających funkcję rejestrowania obrazu i urządzeń posiadających funkcję nagrywania dźwięku oraz sporządzania dokumentacji fotograficznej osoby lub osób, które popełniają przestępstwo lub wykroczenie przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Strażnik może również nagrać obraz video, uwiecznić dźwięk oraz robić zdjęcia osoby, która podczas kontroli zachowuje się agresywnie, a nagranie to ma służyć jako dowód poglądowy do sprawy dla Sądu Rejonowego, aby strażnik społeczny mógł uniknąć ewentualnych pomówień sprawcy w celu źle przeprowadzonej kontroli przez strażnika SSR. Osobę nagrywaną należy poinformować, ze jest nagrywana. Co najważniejsze osoba, która została poinformowana o wykonaniu takich czynności podczas kontroli nie ma prawa żądać , aby strażnik SSR zaprzestał wykonywania takiej czynności oraz osoba nie może utrudniać wykonywania tej czynności strażnikowi. Materiał wraz z zawiadomieniem o wykroczeniu i przestępstwie przesyła się do odpowiedniego organu ścigania. Dowody pozyskane poprzez utrwalenie dźwięku, obrazu lub dokumentacji fotograficznej nie mogą być upubliczniane i umieszczane na forach internetowych oraz przekazywane do publicznej wiadomości przez media bez zgody Sądu. Mam nadzieję, że powyższe rozwieje wszystkie wątpliwości i posłuży innym grupom Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie naszego Kraju. Poniżej podaję linki do pisma Państwowej Straży Rybackiej.


Wspólne patrole Straży Rybackiej

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Wschowskiego, wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wielkopolskim  z posterunku w Zielonej Górze, przeprowadziło w ostatnich tygodniach wspólne patrole polegające na kontroli brzegów jezior, wędkarzy, jak i samych jezior z łodzi służbowej. W niektórych przypadkach kończyło się upomnieniem lub postępowaniem mandatowym dla wędkarzy.Podczas patrolowania wód podległych, natrafiono na kilka sieci typu „wonton”, (długości ok. 50m.), które były rozłożone na jeziorach naszego okręgu . Dzięki wspólnej akcji strażników sieci zostały ściągnięte, a ryby wypuszczone do wody w stanie ogólnie zdrowym. Jednocześnie zostały wstępnie wytypowane osoby podejrzane o proceder polegający na nielegalnym połowu ryb. Schwytanie ich to tylko kwestia czasu.


Działanie SSR we Wschowie - październik 2016.

W dniu dzisiejszym Komendant SSR Powiatu Wschowskiego wraz z strażnikami, po telefonicznej informacji od wędkarza udali się nad jezioro Dąbie w Wygnańczycach, celem potwierdzenia informacji o postawionych sieciach kłusowniczych na jeziorze. Po penetracji z łodzi służbowej natrafiono na sieć, długości około 200 m. Sieć została ściągnięta i zdeponowana, a ryby w ilości około 150 szt. trafiły z powrotem do wody.Zlikwidowane sieci

Społeczna Straż Rybacka zlikwidowała w ostatnim czasie (11-13 wrzesień br.)dwie sieci, które kłusownicy zastawili na jeziorze Lgiń Mały. Wszystkie ryby, które były  w dobrej kondycji, wróciły do wody. Niestety część z nich nie przeżyła. Sieci zostały skonfiskowane a ustalanie ich właścicieli jest na "dobrej drodze". A tutaj wyrok polskiego sądu za podobne przestępstwoPatrole policji oraz Społecznej Straży Rybackiej

Weekendowe wspólne patrole policji oraz Wschowskiej Społecznej Straży Rybackiej to kolejne działania prewencyjne, podejmowane są na wodach należących do Polskiego Związku Wędkarskiego. Sześciu wędkarzy łowiących niegodnie z przepisami, zostało ukaranych mandatami.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem wspólne patrole mają na celu przeciwdziałać kłusownictwu oraz czuwać nad bezpieczeństwem osób korzystających z akwenów wodnych.
Wschowscy policjanci wraz ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej w nocy z 21/22 sierpnia 2015 roku przeprowadzili kontrolę akwenów wodnych należących do Polskiego Związku Wędkarskiego w Wygnańczycach oraz Lginu. Podczas kontroli nałożono 6 mandatów karnych dotyczących odłowienia ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto podczas działań ukarano mandatami trzech kierujących, którzy pomimo panujących warunków atmosferycznych oraz obowiązujących zakazów wjechali samochodami do lasu.
Kolejne tego typu działania będą prowadzone cyklicznie na terenie całego powiatu wschowskiego.


Biuro koła czynne w poniedziałki

w godz.16.00 - 18.00

oraz czwartek

w godz. 16.00 - 17.00

Wschowa, ul.Kopernika 7

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości