Karta wędkarska

Amatorski połów ryb w Polce regulują dwie ustawy – na wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a na wodach morskich ustawa o rybołówstwie morskim. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania. Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby. Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego. Więcej informacji na temat odbioru karty ZOBACZ tutaj.

Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 14 lat (z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada), cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili licencję na wędkowanie) oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

Po otrzymaniu karty wędkarskiej możemy już opłacić składki za wędkowanie na wodach wybranego okręgu PZW. (do karty wędkarskiej oraz legitymacji członka PZW wymagane są aktualne fotografie)

Zarząd kola PZW nr 181  Wschowa  informuje, że egzaminy na kartę wędkarską są przeprowadzane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-19.00.


Sprzedaż zezwoleń na 2020 r.

w każdy poniedziałek

godz. 16.00 - 17.00

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości