Wędkowanie w UE

Wędkowanie w Holandii


Informacja na podstawie http://www.wedkarstwotv.pl/artykuly/656-prawo-wedkarskie-w-holandii
"Przebywając za granicą, nie chciałem rezygnować z mojego hobby, jakim jest wędkarstwo. I pewnie nie jeden z was też nie chce. A że w Holandii wody pod dostatkiem - w postaci kanałów, stawów, rzek no i morza; także można sobie użyć w wolnych chwilach. Ale nie o tym mowa. Chcę napisać o przepisach wędkarskich panujących w tym kraju, które są bardzo skrupulatnie egzekwowane przez organy prawne. By można tu było wędkować bez żadnych kłopotów.
Na początku zrobiłem mały rekonesans i poszedłem popytać się wędkujących tu polaków - co, gdzie i jak? To dowiedziałem się, że są tu dwa rodzaje zezwoleń do wędkowania tzw. sportowa karta wędkarska i pełna karta wędkarska. W tej pierwszej wolno łowić tylko na jedno wędzisko i to, że mogę ją kupić na poczcie. Poza tym się więcej od nich nic nie dowiedziałem. Lecz, to za mało by móc tu wędkować. Potem zajrzałem do internetu – swoja droga kopalnia wiedzy, ale dosłownie trzeba było pokopać, żeby się czegoś dowiedzieć. Znalazłem tam stronę Holenderskiego Związku Wędkarskiego - Sportvisserij Nederland. Moje zdziwienie, tekst po polsku, a tam wszystko napisane, ale trzy po trzy. Więc wam go streszczę.
W Holandii niezależnie od wieku trzeba mieć wykupione zezwolenie na wędkowanie. Ale po kolei: - Kleine VISpas – zwana sportową; pozwolenie ważne 1 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia), zezwala wędkować jednym kijem, lecz trzeba wiedzieć jedno, że nie można nią łowić na wszystkich wodach (trzeba mieć listę akwenów na których nam wolno). Poza tym kolejna ważna sprawa: wszystkie złowione ryby wypuszczamy z powrotem!!!!!!! Nabyć można ją na poczcie. Koszt takiego zakupu to jakieś 17 euro (cena może ulegać zmianą w zależności od roku). Dostajemy zezwolenie wraz z listą łowisk, na których możemy wędkować, lecz nie zostajemy przypisani do żadnego koła wędkarskiego.
Oto ogólne reguły obowiązujące podczas połowu na tą kartę:
1) Posiadając kartę Kleine VISpas można łowić wyłącznie za pomocą jednej wędki oraz używając tzw. zalecanych rodzajów przynęt, są to: - Chleb, ziemniaki, ciasto, ser, zboża i nasiona; - Robaki i krewetki; - Owady, larwy owadów (np. czerwie) oraz ich imitacje pod warunkiem, że ich długość nie przekracza 2,5 cm.
2) Złowioną rybę należy wypuścić z powrotem do tego samego zbiornika wodnego w stanie nieuszkodzonym
3) Zabrania się zabijania ryb lub zabierania ich ze sobą.
4) Ponadto posiadacz karty Kleine VISpas zobowiązany jest przestrzegać podanych poniżej warunków ogólnych oraz przepisów prawnych. Nie przestrzeganie warunków oraz przepisów prawnych będzie traktowane, jako połów bez zezwolenia (pisemnej zgody) oraz jako naruszenie ustawy o rybactwie.
- VISpas– pełna karta wędkarska-wydawana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia, daje nam największe możliwości, ponieważ zostajemy zapisani do jednego z regionalnych kół wędkarskich (tam gdzie kupiliśmy kartę, czyli w najbliższym sklepie wędkarskim w waszej okolicy – koszt, to ok. 30 euro), a dzięki temu dostajemy dostęp do 90% wód w tym kraju, za pomocą porozumienia zawartego pomiędzy regionalnymi oddziałami związku. Ale mimo, że dostajemy większe możliwości, to i tak obowiązują nas pewne reguły:
1) Możemy dokonywać połowu za pomocą maksymalnie dwóch wędek, wyposażonych w maksymalnie trzy haczyki o jednym, dwóch lub trzech ostrzach oraz wszystkich prawnie dozwolonych przynętach.
2) Złowioną rybę należy wypuścić lub od razu zabić, jeżeli jest przeznaczona do konsumpcji. Złowione ryby, które zabieramy ze sobą można przetrzymywać w siatce na ryby. Na obszarze większości łowisk obowiązują limity połowowe i wymiary ochronne większości ryb.
3) Zabrania się sprzedaży złowionych ryb.
4) Każdy posiadacz karty VISpas nieprzestrzegający regulaminu i przepisów prawnych i przyłapany na wędkowaniu, będzie traktowany jakby łapał bez zezwolenia.
- JeugdVISpas – zezwolenie, które musi posiadać dziecko lub młodzież do lat 14, by mogło wędkować. Młodzi adepci otrzymują te same uprawnienia, co dorośli posiadacze karty VISpas. Otrzymują pełen wykaz łowisk, prawo do wędkowania dwoma wędkami i plastikową kartę przynależności do związku. No i oczywiście cena tej karty jest wiele niższa niż cena karty VISpas. Jest jednak małe odstępstwo osoba mająca mniej niż 14 lat może łowić bez zezwolenia, ale tylko pod opieka dorosłego mającego wykupione zezwolenie i może jedynie łowić na jeden kij!!!!!
Kilka ważnych punktów posiadaczy kart VISpas i Kleine VISpas:
1. Krajowa lista łowisk oraz ewentualne listy poszczególnych federacji lub stowarzyszeń dołączone do karty VISpas są ważne tylko i wyłącznie w połączeniu z ważną kartą VISpas. To samo dotyczy krótkiej listy łowisk. Jest ona, bowiem ważna jedynie w połączeniu z ważną kartą Kleine VISpas. Same listy łowisk nie są, więc żadnym dokumentem prawnym. Zabrania się:
2. Organizowania zawodów wędkarskich bez uzyskania pisemnej zgody od organizacji lub związku wędkarskiego uprawnionego do połowu. Jeśli wzdłuż brzegu zbiornika wodnego ustawione zostaną stanowiska przeznaczone dla zawodników to nie należy ich zajmować.
3. Łowienia lub karmienia ryb zabarwionymi robakami.
4. Wykonywania czynności, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia spokoju, zniszczenia lub wyrządzenia szkody przyrodzie lub czyjejś własności oraz będących uciążliwymi dla innych osób.
5. Łowienia w sposób, który umożliwiałby ptakom (wodnym) złapanie przynęty.
6. Pozostawiania żyłki lub innych odpadków na miejscu połowu. Miejsce połowu musi pozostać czyste!!!!
7. Wstępu na tereny i brzegi prywatne bez uzyskania zgody od właściciela, również w przypadku, jeśli mamy prawo do połowu w przyległym zbiorniku wodnym.
8. Wstępu na grunty rolne i uprawne lub miejsca porośnięte nieściętą trawą, bez ważnej zgody na przejście.
9. Doprowadzania do kontaktu zwierząt domowych z wypasanym bydłem. Należy zawsze zamykać ogrodzenie miejsca wypasu bydła. Na terenach wypoczynkowych oraz w rezerwatach przyrody należy przestrzegać wszystkich przepisów i zasad tam obowiązujących. Często podawane są one w postaci znaków. Posiadacz karty VISpas lub Kleine VISpasoraz dołączonych do nich list łowisk zobowiązany jest niezwłocznie okazać je upoważnionym kontrolerom związku wędkarskiego, poszczególnych organizacji lub Sportvisserij Nederland, funkcjonariuszom policji lub innym uprawnionym do tego urzędnikom. Należy niezwłocznie wykonywać polecenia wymienionych osób. Każdy dokonuje połowu na własne ryzyko i jest osobiście odpowiedzialny za swoje postępowanie. Sportvisserij Nederland, federacje lub związki wędkarskie oraz właściciele łowisk nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Łowiska są wyłącznie własnością prywatną, lecz karty VISpas i Kleine VISpas wraz z dołączonymi do nich listami łowisk pozostają własnością odpowiednio związku, który wydał daną kartę oraz Sportvisserij Nederland.
Wyżej wymienione zasady obowiązują na terenie wszystkich łowisk znajdujących się na listach. W zależności od miejsca obowiązywać mogą na nich dodatkowe, bardziej restrykcyjne warunki specjalne. Są one określane przez poszczególne federacje i dotyczą określonego łowiska. I tak np. o określonej porze roku zabronione może być używanie pewnych rodzajów przynęty lub określone gatunki ryb należy wypuszczać z powrotem do wody. Ponadto czasem podawane są mniejsze wymiary ochronne niż przewiduje to prawo. Dlatego należy bardzo uważnie przeczytać listę łowisk przed rozpoczęciem połowu. Często niezbędne jest dodatkowe pozwolenie na przejście. Informacje na ten temat uzyskać można na miejscu.
Postępowanie z rybą
· Staraj się nie dopuścić do tego, żeby ryba połknęła haczyk.
· Złowioną rybę trzymaj tylko mokrymi rękoma.
· Usuń haczyk najostrożniej jak to tylko możliwe. Wiadomo, Holandia kraj bardzo pro-ekologiczny, także są tu również przepisy dotyczące stosowania ołowiu: Ołów nie jest naturalnym elementem środowiska naturalnego. Jest niebezpieczny dla zwierząt i ludzi. Dlatego należy go używać w sposób ograniczony i należy zapobiegać zgubieniu.
Ważniejsze zalecenia to:
• kupuj tylko pudełka z dozownikami kulek ołowianych, które dozowane są pojedynczo
• używaj tylko miękkich kulek ołowianych; ułatwia to ich zdejmowanie z żyłki oraz pozwala na wielokrotne użycie
• do sztucznych przynęt zawierających ołów używaj specjalnego mocowania, dzięki czemu zmniejszysz ich zużycie
• ołów, którego już nie używasz oddaj do miejsca składowania odpadów chemicznych. Są także przepisy dla poławiaczy karpi i amurów….
• Łów tylko za pomocą systemów bezpiecznych dla ryb
• Przy odhaczaniu i fotografowaniu zawsze używaj maty do odhaczania
• Przy odhaczaniu i fotografowaniu zadbaj o to, aby ryba pozostała mokra
• Obchodź się odpowiedzialnie z workiem, w którym przechowujesz ryby

Wrzuć rybę z powrotem do wody, w której została złowiona.
W tym kraju są także okresy ochronne na niektóre rodzaje przynęt. Okres ten obowiązuje od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja i w tym czasie jest zakaz używania przynęt tj.:
-robaków lub ich imitacji
-przynęt mięsnych
-martwej rybki lub jej kawałków bez względu na rozmiar
-wszelkich rodzajów przynęt sztucznych, z wyjątkiem sztucznej muszki mniejszej niż 2,5 cm.
IJsselmeer zakaz ten obowiązuje od 16 marca do 30 czerwca. Uwaga: w przypadku pewnej liczby łowisk znajdujących się na listach obowiązuje dłuższy okres ochronny. Informacje na ten temat uzyskać można od odpowiedniej federacji lub na terenie łowiska.
Okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb:
- Szczupak - 1 marca do 30 czerwca
- Sandacz i Okoń - 1 kwietnia do ostatniej soboty maja
- Brzana, Kleń, Jelec, Świnka, Jaź, Lipień - 1 kwietnia do 31 maja
- Pstrąg potokowy, Pstrąg źródlany - 1 października do 31 marca
- Troć, Łosoś - cały rok.
Wymiary ochronne ryb słodkowodnych Węgorz - 28 cm, Okoń - 22 cm, Brzana - 30 cm, Stornia - 20 cm, Pstrąg źródlany, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy - 25 cm, Kleń - 30 cm, Wzdręga - 15 cm, Jelec - 15 cm, Świnka - 30 cm, Szczupak - 45 cm, Sandacz - 42 cm, Lipień - 35 cm, Jaź - 30 cm, Lin - 25 cm.
Gatunki ryb będące pod ochroną: ukleja, minog strumieniowy, śliz, różanka, sum, piskorz, koza, głowacz biało-płetwy, minog rzeczny i jesiotr zachodni.
Ważne!!!!!!!!! Teraz o zakazach:
- zakaz zabierania amura białego, ze względu na jego rolę w ekosystemie jest odpowiedzialny za rozwój roślinności wodnej
- zakaz używania żywej przynęty tzn. kręgowców (żywych: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków). Łowienie nocą w czerwcu, lipcu i sierpniu na większości wód można łowić przez całą noc. W pozostałych miesiącach dokonywać połowu można od godziny poprzedzającej wschód słońca do dwóch godzin po zachodzie słońca. Na niektórych łowiskach można łowić również poza okresem od czerwca do sierpnia. W celu uzyskania dalszych informacji skorzystaj z list łowisk. Nocne połowy są zabronione na IJsselmeer oraz znajdujących się w jego okolicy otwartych portów."

Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki i czwartki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, piątek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości