Uchwały zarządu okręgu PZW Poznań

To jest prawda w sprawie porozumień okręgu na 2019 r.

W sprawie porozumień   (opublikowane uchwały są tutaj)

Uchwała Nr 94/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie porozumień na wędkowanie

Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 28 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu nie wyraża zgody na podpisanie porozumienia na wędkowanie w 2019 roku z Okręgami PZW Kalisz, Legnica, Wałbrzych i Wrocław.

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z Uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.

I druga uchwała

Uchwała Nr 97/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia na wędkowanie Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 28 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia rozwiązać ze skutkiem do końca roku 2018, porozumienie na wędkowanie z Okręgiem PZW Wrocław. Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z Uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.


 

Uchwała ws. rezerwacji wód na zawody wędkarskie

Przepisy PZW | 2019-01-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

 

Uchwała Nr 93/18
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 14 grudnia 2018 r.

w sprawie rezerwacji wód na zawody

 

Na podstawie § 47 pkt 10 i 16 Statutu PZW w oparciu o:

  • Uchwałę Nr 169 Zarządu Głównego PZW z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania sportu wędkarskiego,
  • Uchwałę Nr 125/2015 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia opieki nad wodami,
  • Uchwałę nr 136/11 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kół PZW do udzielania i wydawania zezwoleń na organizację zawodów wędkarskich,

Zarząd Okręgu zobowiązuje Koła do:

  • wydawania zgód na organizację zawodów wędkarskich na akwenach będących pod opieką Koła w okresie od 1 grudnia do 28 lutego każdego roku z pierwszeństwem dla Kół PZW,
  • wydawania zgód na organizację zawodów komercyjnych na akwenach będących pod opieką koła nie wcześniej niż 1 kwietnia danego roku po uwzględnieniu pierwszeństwa dla Kół PZW, które zgłosiły wnioski o rezerwacje wód w okresie od 1 grudnia do 28 lutego,
  • informowania organizatorów zawodów komercyjnych, których organizatorem nie jest Koło PZW, o obowiązku odprowadzenia 10,00 zł od zawodnika na konto Okręgu z przeznaczeniem na sport wyczynowy oraz o obowiązku posiadania przez każdego wędkującego zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW Poznań.
  • prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń na organizację zawodów wędkarskich na dany rok na stronie internetowej Koła.

Wywożenie przynęt - zasady

Aktualności | 2018-08-30 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Ze względu na liczne pytania wędkarzy oraz konflikty nad wodą i różne interpretacje przepisów wędkarskich w zakresie wywożenia przynęt wyjaśniamy:

 

1. Na jeziorach ogólnodostępnych PZW na których dopuszcza się używanie sprzętu pływającego do celów wędkarskich dopuszcza się wywożenie zestawów karpiowych (sumowych) łodziami i pontonami. Środki te muszą być zarejestrowane jako sprzęt służący do połowu ryb. Dopuszcza się również używanie modeli RC (sterowanych radiem). Na pozostałych akwenach, gdzie używanie sprzętu pływającego jest zabronione dopuszcza się stosowanie wyłącznie modeli RC do wywozu przynęt.

 

2. Wywożenie przynęty jak i zarzucanie przynęty na duże odległości nie uprawnia wędkującego do roszczenia praw do odległego łowiska lub opuszczenia łowiska przez innego wędkującego. Zgodnie z RAPR PZW wielkość stanowiska wędkującego metodą gruntową to 10 m. Inny wędkarz wędkujący metodą spławikowo-gruntową może ustawić się już w odległości 10 m na brzegu, a jeżeli wędkuje z łodzi 50 m. Tym samym wywożąc przynętę (wyrzucając zestaw) pod drugi brzeg stawu, jeziora, pod drugą ostrogę na rzece, wędkarz nie może rościć sobie praw i zakazywać wędkować innemu wędkarzowi na drugim brzegu akwenu, jak również zakazywać przepływać w tym rejonie łodzią.

 

3. Ponadto wędkarz, który wywozi zestaw na znaczne odległości powinien zatopić linkę (żyłkę) w taki sposób by nie dopuścić do możliwości wplątania się jej w śrubę przepływającego statku (łodzi, pontonu). Za powstałe w ten sposób szkody armator może domagać się odszkodowania w postępowaniu cywilnym.

 

4. Wędkarz, pływający łodzią powinien również zachować szczególną ostrożność i roztropność przemieszczając się wzdłuż brzegu. Powinien mieć na uwadze, że w odległości mniejszej niż 50 m od brzegu mogą być zestawy innych wędkarzy i istnieje ryzyko wkręcenia się żyłki w śrubę. Na kapitanie statku ciąży obowiązek upewnienia się co do występującego zagrożenia.

 

5. Wszelkie konflikty na przedmiotowym tle są naruszeniem zasady wzajemnego poszanowania, którym powinni cechować się członkowie PZW. Za naruszenie tej zasady Członek PZW może odpowiadać dyscyplinarnie przed Sadem Koleżeńskim PZW.

 

6. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne obostrzenia lub zasady.


Uchwały Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wędkowania na wodach PZW w 2018 r.:

Aktualności | 2018-01-25 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

wędkowanie

Uchwały Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wędkowania na wodach PZW w 2018 r.:

 

1. uchylono uchwałę rr 10/17 podjętą przez Prezydium w dniu 14.07.2017 r. dotyczącą zakazu zakazu używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich w okresie od 01.01. do 31.05. (Uchwała Nr 16/17).

oraz uchylono uchwałę nr 103/15 Zarządu Okręgu z dnia 20.02.2015 r. w sprawie zakazu brodzenia na zb. Jeżewo (Uchwała Nr 29/17)

 

2. wprowadzono na wodach ogólnodostępnych PZW zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku. (Uchwała Nr 21/17)

 

3. utworzono łowiska sportowe (łowiska złów i wypuść) na następujących akwenach (Uchwała Nr 22/17):
- zbiornik Rydzyna gm. Rydzyna
- zbiornik Jaraczewo gm. Jaraczewo
- jezioro Modrze gm. Gniezno


Na w/w łowiskach wprowadza się:
- nakaz stosowania haków bezzadziorowych podczas wędkowania metodą spinningową i muchową 
- zakaz przechowywania ryb w siatkach wędkarskich i workach karpiowych z wyłączeniem czasowego przechowywania ryb podczas zawodów wędkarskich
- zakaz organizowania zawodów wędkarskich na martwej rybie oraz zawodów podlodowych
- na zbiornikach Rydzyna i Jaraczewo obowiązuje zakaz stosowania środków pływających do celów wędkarskich z wyłączeniem zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu przynęt i zanęt
- zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku

 

4. wprowadzono na zbiorniku Radzyny (Duże i Małe) zakaz połowu ryb metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku. (Uchwała Nr 23/17)


 

Uchwała Nr 72/18 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie stawiania bojek i markerów.

Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wprowadza na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW zakaz stawiania bojek (wyznaczających miejsce nęcenia, wędkowania) za wyjątkiem markerów połączonych na stałe linką z wędziskiem. Zakaz obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.


Zmiana okresów ochronnych - sum, szczupak, węgorz

Aktualności | 2017-08-10 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Polski Związek Wedkarski Okręg w Poznaniu informuje, że z dniem 22 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjacych w wodzie. (Dz.U. z dnia 8.08.2017 poz. 1510).

 

Rozporządzenie zmienia okresy ochronne nastepujących gatunków ryb:

- suma - od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja

- szczupaka - od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia

- węgorza - od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca

Informujemy, wędkarzy na wodach PZW obowiązuje wędkarzy jednocześnie Ustawa o rybactwie śródlądowym wraz z rozporządzeniamia jak również RAPR PZW, oznacza to że w/w zmiany wymagaja dodatkowo zmian w RAPR PZW, które mogą zostać wprowadzone przez ZG PZW na wszystkich wodach PZW lub poszczególne Zarządy Okręgów na zarządzanych przez siebie wodach.


 

Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki i czwartki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, piątek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości