Składki Okręg Poznań

Uchwała Nr 74/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości okręgowej składki podstawowej - pełnej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w 2015 r.

Na podstawie art. 46 pkt 8 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu postanawia:

1. Ustalić roczną Okręgową składkę podstawową - pełną obowiązującą w PZW Okręg w Poznaniu w 2015 roku na kwotę 130 zł.

2. Uprawnieni do wykupu składki Okręgowej określonej w ust. 1 powyżej są również członkowie nie zrzeszeni w Okręgu poznańskim, którzy wykupili Okręgową składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr 63/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości składek okręgowych na 2015 rok

Na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza przedstawioną przez Komisję Finansów propozycję wysokości składek okręgowych na 2015 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Wysokość składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2015 r.

1 Składka roczna podstawowa pełna dla Członków PZW 130,00 zł

2 Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:

- odznaczonych srebrną i złotą odznaka PZW 70,00 zł

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat 70,00 zł

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia 70,00 zł

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia  70,00 zł

3 Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:

- członka uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat) 20,00 zł

4 Składka roczna ulgowa dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu:

- odznaczonych złota odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego 25,00 zł

5 Honorowi Członkowie PZW bezpłatnie

6 Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu którzy ukończyli 75 lat bezpłatnie

Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską na 2015 r.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia

19 lat) - 30,00 zł


Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, czwartek, piątek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości