WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 2015

 

Od dnia 30 marca, w godz.17.00 - 19.00, w każdy poniedziałek

będzie można opłacać składki w siedzibie koła
Wschowa ul.Łazienna 10


Załączniki Nr 1 do uchwały nr 43 ZG PZW z dnia 27 września 2014 r.

WYSOKOŚĆ  SKŁADKI  CZŁONKOWSKIEJ

w 2015 r.

Lp.

T r e ś ć

Wysokość kwotowa

w zł

1.
Składka   członkowska

75,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50 %

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75 %
1)  członkowie uczestnicy do lat 16
2)  członkowie odznaczeni odznaką PZW   złotą z wieńcami

18,-

4.

Wpisowe:

1)  członka zwyczajnego PZW

2)  członka uczestnika PZW

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

U w a g a :

1.   Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

Uchwała nr 31 z dnia 7 listopada 2014 r. Zarządu Okręgu PZW  Leszno w sprawie opłat rocznych i okresowych na wody nizinne okręgu na rok 2015. W załączniku TUTAJ wykaz wód udostępnionych do wędkowania

Opłata na wody nizinne

 

Członkowie PZW opłacający składki pełne

 

 

110,00

Członkowie PZW opłacający składki ulgowe:

- odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

- młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz ucząca się i studiująca,

- kobiety,

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

- osoby niepełnosprawne o widocznej niepełnosprawności narządów ruchu, decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje każdorazowo Zarząd Koła.

 

 

 

 

65,00

 

Członkowie PZW - uczestnik.młodzież do 16 lat

 

 

30,00

 

Opłata za egzamin na kartę wędkarską

- młodzież ucząca się do ukończenia szkoły średniej,

- egzaminy są bezpłatnie w szkółkach wędkarskich.

 

 

25,00

bezpłatnie

bezpłatnie

 

Członkowie PZW:

- honorowi

- odznaczeni złotą odznaką z wieńcami,

emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat - liczy się rok urodzenia

 

Wpis do legitymacji przez Prezesa Koła

BEZPŁATNIE

 

Nie zrzeszeni i cudzoziemcy - roczna

 

 

300,00

Składki okresowe za wędkowanie na wodach ogólnodostępnych-      Zrzeszeni

Nie zrzeszeni

1 dzień                                                                                                20,-

40,-

3 dni                                                                                                    40,-

80,-

7 dni                                                                                                    50,-

100,-

Członek PZW na czas trwania zawodów                                                 10,-

-


Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, czwartek, piątek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości