OKRĘGOWE TOWARZYSKIE ZAWODY KARPIOWE

Wyniki zawodów:

1. Juszczak Michał / Juszczak Bartek

2. Nowacki Robert / Borowski Jarosław

3. Napieralski Mieczysław / Kowal Krzysztof

Największa ryba zawodów; Kuźniak Robert / Flegier Radosław, pierwsza ryba zawodów Ciesielski Rajmund / Brambor RyszardInformacje o zawodach:
1. Termin rozegrania zawodów: 5 - 7 czerwca 2015r.
2. Miejsce rozegrania zawodów: Jezioro Lgiń Duży woda PZW okręgu Leszno.
3. Miejsce zbiórki: Plaża główna w Lginiu.
4. Organizatorem zawodów jest: Okręg Leszno.
5. Opłata startowa wynosi 200 zł od pary startującej.
6. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 17.05.2015r. na konto Okręgu Leszno z dopiskiem zawody Karpiowe nr
87 2030 0045 1110 0000 0285 5480.
7. O wpisaniu na listę startową decyduje data dokonania wpłaty (200zł) podania imienia i nazwiska oraz numer telefonu.
8. Przed dokonaniem rezerwacji proszę o kontakt telefoniczny pod nr 605 845 402
9. Liczba miejsc startowych ograniczona do 30 stanowisk.
10. Rozpoczęcie zawodów 05.06.2015r.:
- zbiórka zawodników o godz. 10.00
- rozpoczęcie zawodów i losowanie stanowisk od 10.00 do 11.00
- sondowanie, nęcenie, ustawienie markerów od godz. 12.00 do 15.00
- sondowanie, nęcenie, ustawienie markerów (można skorzystać ze sprzętów pływających, ponton, łódka).
- na sprzęcie pływającym obowiązkowo kapoki
- łowienie od godz. 15.00 do 10.00 dnia 7.06.2015r.
11. Ogłoszenie wyników dnia 7.06.2015r o godz. 12.00 w miejscu rozpoczęcia zawodów.

REGULAMIN

1. W zawodach liczy się każdy wymiarowy karp i amur.
1.a) Nie wolno wywozić zestawów (metoda rzutowa)
2. Każda 2 osobowa drużyna może łowić na 4 wędki.
3. Łowienie i holowanie ryb musi odbywać się w granicach swojego stanowiska. Jeżeli ryba podczas holu wpłynie w zestawy sąsiadów, mogą (ale nie muszą) złożyć protest. Jeżeli złożą protest do komisji sędziowskiej, wyholowana ryba nie będzie zaliczona do wagi końcowej zawodów.
4. Obowiązkowo każda drużyna musi posiadać: - matę karpiową, odkażacz do ran, podbierak karpiowy, worki karpiowe do przechowywania, do czasu przybycia komisji sędziowskiej.
5. Złowione ryby po zważeniu przez sędziów i sesji zdjęciowej natychmiast wracają do wody.
6. W trakcie sesji zdjęciowej ryby trzymamy nad matą karpiową i polewamy wodą.
7. Łowimy tylko na gruntowe zestawy karpiowe, metody włosowa. Nie używamy przynęt zwierzęcych.
8. Sędziowie lub sędzia będą pojawiać się na stanowiskach każdego dnia w godzinach od 8.00 do 10.00 rano i od 16.00 do 18.00 popołudniu. W przypadku złowienia amura dzwonimy zaraz po złowieniu niezależnie od pory dnia lub nocy do komisji sędziowskiej.
9. Numery telefonów do sędziów będą rozdawane podczas losowania stanowisk.
10. W czasie trwania zawodów, na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden z członków ekipy.
11. W przypadku opuszczenia terenu zawodów przez obydwa zawodników, należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
12. Jeżeli jeden zawodnik z drużyny rezygnuje z uczestnictwa w zawodach, drugi zawodnik łowi na dwie wędki. Fakt ten musi być zgłoszony do organizatora.
13. Łowimy FAIR PLAY.
14. Ryby ważymy tylko wagą używaną przez komisję sędziowską.
15. Ryba zacięta przed końcem zawodów, aby była zaliczona musi być wyholowana do godz. 10.15.
16. Zawody wygrywa drużyna, która uzyska największą wagę złowionych ryb. W przypadku uzyskania przez inną drużynę tej samej wagi złowionych ryb decyduje o wyższym miejscu mniejsza ilość złowionych ryb. Jeśli i to nie wystarczy decydować będzie o wyższym miejscu największa ryba złowiona przez drużynę. Jeśli i to nie wystarczy, będzie przeprowadzone losowanie.
17. Każda drużyna jest zobowiązana, po zakończeniu zawodów do pozostawienia swojego stanowiska w czystości.
18. Wszystkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje komisja sędziowska zawodów, a decyzja podjęta przez komisję sędziowską jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
19. Osoby nieuczestniczące zawodach nie mogą ingerować w działania zawodników w trakcie trwania zawodów, oraz nie mogą przebywać w obrębie stanowiska w czasie od 22.00 do 6.00.
20. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może się wiązać z nałożeniem kary na drużynę to jest : - I żółta kartka - ostrzeżenie - II żółta kartka - wykluczenie z zawodów.
21. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany regulaminu też przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszystkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
22. Podczas trwania zawodów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników nad wodą.
23. Za sprzęt należący do zawodników organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów z zawodów karpiowych (zdjęć, informacji o zawodach) w mediach i na stronie internetowej organizacji Wędkarskich.

Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, czwartek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości