Aktualności 2021

Aktywne spotkanie koleżeńskie cd...

Zarząd koła dziękuje koleżance i kolegom, którzy znaleźli czas 20 lutego i wspólnie posprzątali brzegi naszych jezior i odnowili 4 stanowiska wędkarskie, koledze Wojtkowi dziękujemy za użyczenie busa. Było nas 16 osób.Aktywne spotkanie koleżeńskie

W sobotę, 20 lutego od godz. 9.00, zarząd koła PZW nr 181 planuje odnowienie stanowisk wędkarskich oraz porządkowanie brzegów j. Lgiń Duży w okolicy plaży głównej (tzw. Riwiery). Zapraszamy wszystkich chętnych.


Spotkanie towarzyskie j.Dąbie

Z uwagi na pogodę ODWOŁANE.
14 lutego ( zmiana daty) 21 lutego o godz. 7.00 zarząd koła planuje wyjazdowe spotkanie towarzyskie swoich członków nad jeziorem Dąbie w Wygnańczycach (plaża). Zgłoszenie udziału tylko telefonicznie 605-845-402.
????

Warunkowe złagodzenia obostrzeń sanitarnych

W związku z opublikowaniem komunikatu przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie warunkowego złagodzenia obostrzeń sanitarnych informujemy, że na podstawie pkt. 5 komunikatu M.Z. z dnia 5.02.2021r. przez dwa tygodnie, tytułem próby, będzie możliwość organizacji zawodów wędkarskich przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa tak sanitarnych jak i związanych z bezpieczeństwem przy połowach spod lodu.
Przypominamy, że:
- minimalna grubość pokrywy lodowej powinna wynosić 15cm.
- odległość między zawodnikami: co najmniej 5 metrów.
Aktualny Komunikat ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia:
NOWE OBOSTRZENIA - OD 12 LUTEGO DO 26 LUTEGO
- Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
- Nadal obowiązuje reżim sanitarny
Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
Stoki otwarte.
Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. –!!!!!!!????☺️ wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
Siłownie dalej zamknięte.
Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Składka za osobę towarzyszącą podczas wędkowania.

W związku z licznymi telefonami, okręg PZW Poznań informuje, że na rok 2021 nie została uchwalona składka członkowska za osobę towarzyszącą, która uprawniałaby do uzyskania zezwolenia na wędkowanie dla żony, męża, wujka, kolegi itd. Tym samym biura ZO PZW Poznań nie wydają zezwoleń dla osób towarzyszących. Każda osoba, która ukończyła 14 lat zobowiązana jest posiadać własne zezwolenie na amatorski połów ryb.
Ponadto wyjaśniamy, że przy wędkarzu posiadającym zezwolenie na wędkowanie na wodach ogólnodostępnych PZW Poznań, ma prawo wędkować, w ramach stanowiska, limitu wędek i uprawnień, dziecko do lat 14 - bez konieczeności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia.

W sprawie zawodów wędkarskich

W związku ze zbliżającymi się terminami zaplanowanych zawodów w dyscyplinie podlodowej, ujętych w terminarzu imprez sportowych GKS PZW Na rok 2021 , koordynator dyscypliny przesłał zapytanie do Ministerstwa Sportu odnośnie możliwości  organizowania sportowych zawodów wędkarskich przez Polski Związek Wędkarski w aktualnej sytuacji pandemii Covid -19 i obostrzeń wynikających z obowiązujących aktualnie przepisów.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami § 10 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Stosownie do postanowień § 10 ust. 16 ww. rozporządzenia, okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Oznacza to, że w świetle ww. przepisów, aby prowadzić zajęcia/szkolenie/współzawodnictwo sportowe niezależnie od dyscypliny (a tym samym także korzystać z określonego obiektu) niezbędne jest posiadanie co najmniej dokumentu wystawionego przez polski związek sportowy.

W związku z tym, w chwili obecnej nie jest możliwe organizowanie zawodów przez Polski Związek Wędkarski.

pozdrawiam

Wojciech Dobrowolski
naczelnik wydziału
Wydział Upowszechniania Sportu w Społeczeństwie
Departament Sportu dla Wszystkich

Wobec takiej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sportu informujemy, że do czasu zmiany przepisów  § 10 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , wszystkie zaplanowane w tym terminie zawody nie mogą zostać rozegrane.

O zaistnieniu ewentualnych zmian poinformujemy.


Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, czwartek, piątek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości